ទាញយក

Zoom for Teacher (PDF Download)

Zoom for Teacher (PDF Download)

Zoom for Teachers 2020 is a book on all the prominent features you would need to know to explore this platform comfortably. It highlights the essential points ranging from updates brought about to the Classroom over the past few years to the ways in which teachers and instructors could set up their ...

Zoom Made Easy

Zoom Made Easy

Zoom គឺប្រហែលជាកម្មវិធី សន្និសីទវីដេអូដ៏ល្អបំផុតមួយ។ មគ្គុទេសក៍នេះនឹងបង្រៀនអ្នកពីរបៀបប្រើ Zoom ដោយមិនចំណាយពេលវេលាច្រើន។ អាជីវកម្មជាច្រើន ត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយភាពជាក់ស្តែង នាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ពួកយើងភាគច្រើនត្រូវបានបង្ខំ អោយធ្វើការ និងរៀនពីផ្ទះ។ ជាលទ្ធផលក្រុមហ៊ុន សាលារៀន និងម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើន កំពុងប្តូ...

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.