ជីវិត និងផែនដី

ទីក្រុងល្អសម្រាប់បរិស្ថាន ជាងការរស់នៅជាយក្រុង

ទីក្រុងល្អសម្រាប់បរិស្ថាន ជាងការរស់នៅជាយក្រុង

ទីក្រុងល្អសម្រាប់បរិស្ថាន ជាងការរស់នៅជាយក្រុង ។ នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ គិតអំពីរបៀបរស់នៅដែលល្អសម្រាប់បរិស្ថាន ជាទូរទៅគិតថាផ្ទះនៅជាយក្រុងគឺល្អជាងគេ។ ប៉ុន្តែនេះជាការពិតតែក្នុងករណី របៀបរស់នៅក្នុងសង្គមមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ ឧទាហរណ័ ការធ្វើដំណើរ ឬដឹកជញ្ជូនដោយឯករាជ្យមួយ។ ជាធម្មតាការរស់នៅជាយក្រុង មានគុណវិបត្តិផ្...

ការប្រើប្រាស់ក៏អាចត្រូវបានទប់ស្កាត់ ដោយចាត់វិធានការសង្គម

ការប្រើប្រាស់ក៏អាចត្រូវបានទប់ស្កាត់ ដោយចាត់វិធានការសង្គម

ការប្រើប្រាស់ក៏អាចត្រូវបានទប់ស្កាត់ ដោយចាត់វិធានការសង្គម ។ ឥទ្ធិពលមួយក្នុងចំណោមឥទិ្ធពលជាក់ស្តែងបំផុត លើតម្រូវការថាមពលពិភពលោកគឺ ចំនួនប្រជាជនដែលត្រូវការថាមពលច្រើន។ អ្នកបរិស្ថានជាច្រើនគាំទ្រការអនុវត្តន៍ គោលនយោបាយកាត់បន្ថយអត្រាកំណើត។ ប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិនារីបានលើកឡើងថា វិធីសាស្រ្តនេះចាត់ទុកស្ត្រីថាគ្...

រដ្ឋាភិបាលគួរ លើកទឹកចិត្តការកាត់បន្ថយ បម្រើបម្រាស់ថាមពល

រដ្ឋាភិបាលគួរ លើកទឹកចិត្តការកាត់បន្ថយ បម្រើបម្រាស់ថាមពល

រដ្ឋាភិបាលគួរ លើកទឹកចិត្តការកាត់បន្ថយ បម្រើបម្រាស់ថាមពល ។ ក្រៅពីបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាជន ឱ្យផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាប្រើប្រាស់ មានជំហ៊ានផ្សេងៗទៀត ដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចអនុវត្ត ដើម្បីសន្សំថាមពល លើកម្រិតនៃសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូល។ ដើម្បីឱ្យពួកវាមានប្រសិទ្ធភាព វិធានការទាំងនេះគួរតែមាន គោលបំណងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ...

គួរតែបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្ស ឱ្យប្រើប្រាស់តិច ដោយផ្តោតលើអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែង

គួរតែបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្ស ឱ្យប្រើប្រាស់តិច ដោយផ្តោតលើអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែង

គួរតែបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្ស ឱ្យប្រើប្រាស់តិច ដោយផ្តោតលើអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែង ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ វាច្បាស់ណាស់ថា វិបត្តិថាមពលមិនមែនមកពីកង្វះថាមពលទេ តែមកពីការប្រើប្រាស់ថាមពលខ្ពស់របស់យើង។ នេះមានន័យថា អ្នករាល់គ្នាអាចជួយដោះស្រាយវិបត្តិ ដោយការសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់តិច។ ប៉ុន្តែតើយើងអាចផ្លាស់ប្តូរ ពីរបៀបរស់នៅបច្ចុ...

ដំណោះស្រាយ បច្ចេកវិទ្យា មិនអាចស្រាយបញ្ហាស្នូល នៃវិបត្តិថាមពលឡើយ

ដំណោះស្រាយ បច្ចេកវិទ្យា មិនអាចស្រាយបញ្ហាស្នូល នៃវិបត្តិថាមពលឡើយ

ដំណោះស្រាយ បច្ចេកវិទ្យា មិនអាចស្រាយបញ្ហាស្នូល នៃវិបត្តិថាមពលឡើយ ។ បន្ថែមលើផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទាំងអស់ ដែលបានលើកឡើងក្នុងអត្ថបទមុន ប្រភពថាមពលជំនួស មានគុណវិបត្តិដ៏សំខាន់មួយទៀតគឹ វាមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាស្នូល នៃវិបត្តិថាមពលឡើយ ពោលគឺ តម្រូវការថាមពលដ៏ខ្ពស់របស់យើង។ ផ្ទុយទៅវិញ ពួកវាគ្រាន់តែផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយប...

យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារបៃតង លើកតំកើងប្រភពថាមពលជំនួសជ្រុល

យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារបៃតង លើកតំកើងប្រភពថាមពលជំនួសជ្រុល

យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារបៃតង លើកតំកើងប្រភពថាមពលជំនួសជ្រុល ។ តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថា ប្រភពថាមពលជំនួស ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយថាជាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហារបស់យើង ដោយស្ទើរតែគ្រប់អ្នកនយោបាយ សារព័ត៌មាន និងក្រុមហ៊ុនទេ? បើដូច្នោះមែន អ្នកត្រូវត្រង់ថា ការធ្វើទីផ្សារបៃតងគឺរីករាលដាល ពាសពេញជាសាធារណៈ។ ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាយ៉...

មនុស្សចូលចិត្តជឿថា បច្ចេកវិទ្យាស្អាតថ្មី នឹងដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាន

មនុស្សចូលចិត្តជឿថា បច្ចេកវិទ្យាស្អាតថ្មី នឹងដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាន

មនុស្សចូលចិត្តជឿថា បច្ចេកវិទ្យាស្អាតថ្មី នឹងដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាន ។ ដោយពិចារណា លើផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទាំងអស់នេះ ការនិយាយបំផ្លើស ជុំវិញប្រភពថាមពលជំនួស ហាក់ដូចជាហួសហេតុពេក។ ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាមនុស្ស មានទំនោរមិនអើពើនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន នៃប្រភពថាមពលជំនួស? ចម្លើយគឺស្ថិតនៅលើ ការលើកទឹកចិត្តរបស់យើង។ ជាដំបូង...

Page 1 of 8 1 2 8

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.