បន្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ

គួរតែបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្ស ឱ្យប្រើប្រាស់តិច ដោយផ្តោតលើអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែង

គួរតែបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្ស ឱ្យប្រើប្រាស់តិច ដោយផ្តោតលើអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែង

គួរតែបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្ស ឱ្យប្រើប្រាស់តិច ដោយផ្តោតលើអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែង ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ វាច្បាស់ណាស់ថា វិបត្តិថាមពលមិនមែនមកពីកង្វះថាមពលទេ តែមកពីការប្រើប្រាស់ថាមពលខ្ពស់របស់យើង។ នេះមានន័យថា អ្នករាល់គ្នាអាចជួយដោះស្រាយវិបត្តិ ដោយការសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់តិច។ ប៉ុន្តែតើយើងអាចផ្លាស់ប្តូរ ពីរបៀបរស់នៅបច្ចុ...

មនុស្សចូលចិត្តជឿថា បច្ចេកវិទ្យាស្អាតថ្មី នឹងដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាន

មនុស្សចូលចិត្តជឿថា បច្ចេកវិទ្យាស្អាតថ្មី នឹងដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាន

មនុស្សចូលចិត្តជឿថា បច្ចេកវិទ្យាស្អាតថ្មី នឹងដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាន ។ ដោយពិចារណា លើផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទាំងអស់នេះ ការនិយាយបំផ្លើស ជុំវិញប្រភពថាមពលជំនួស ហាក់ដូចជាហួសហេតុពេក។ ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាមនុស្ស មានទំនោរមិនអើពើនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន នៃប្រភពថាមពលជំនួស? ចម្លើយគឺស្ថិតនៅលើ ការលើកទឹកចិត្តរបស់យើង។ ជាដំបូង...

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.