រឿង ១៣យ៉ាង ដែលឪពុកម្តាយរឹងមាំ មិនធ្វើ

ឪពុកម្តាយល្អ ធ្វើសកម្មភាពអោយត្រូវនឹងគុណតម្លៃរបស់ពួកគេ

ឪពុកម្តាយល្អ ធ្វើសកម្មភាពអោយត្រូវនឹងគុណតម្លៃរបស់ពួកគេ ។ ក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយ វាងាយស្រួលក្នុងការរវល់ជាមួយ រឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលកំពុងកើតឡើង។ ប៉ុន្តែរឿងចុងក្រោយ ដែលឪពុកម្តាយល្អធ្វើគឺ ថយក្រោយមួយជំហ៊ានហើយ ពិចារណាលើរូបភាពធំគឺ តើកូនៗរបស់ពួកគេ រៀនមេរៀនជីវិតដែលត្រឹមត្រូវទេ? ខៃ អាយុ ១៥ឆ្នាំ ជាសិស្សឆ… Read More »ឪពុកម្តាយល្អ ធ្វើសកម្មភាពអោយត្រូវនឹងគុណតម្លៃរបស់ពួកគេ

ឪពុកម្តាយល្អ ត្រូវយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងវិន័យ និងការដាក់ទណ្ឌកម្ម

ឪពុកម្តាយល្អ ត្រូវយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងវិន័យ និងការដាក់ទណ្ឌកម្ម ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ត្រូវការថាមពលច្រើន។ នៅពេលអ្នកទាល់ច្រក អ្នកអាចត្រូវបានល្បួង ឱ្យងាកទៅរកវិធានការណ៍ដែលងាយស្រួល និងលឿនបំផុត ដើម្បីឱ្យកូនរបស់អ្នកធ្វើតាម – ដូចជាការស្រែក ដាក់ទណ្ឌកម្ម ឬការធ្វើឱ្យអាម៉ាស់មុខ។ ប៉ុន្តែតើការដា… Read More »ឪពុកម្តាយល្អ ត្រូវយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងវិន័យ និងការដាក់ទណ្ឌកម្ម

កុំរារាំងកូន ៗ របស់អ្នកមិនឱ្យឆ្លងកាត់អារម្មណ៍ទាំងឡាយ

កុំរារាំងកូន ៗ របស់អ្នកមិនឱ្យឆ្លងកាត់អារម្មណ៍ទាំងឡាយ ។ ឪពុកម្តាយជាច្រើន មិនចង់បង្ហាញអារម្មណ៍អវិជ្ជមាន។ ពួកគេអាចផ្លាស់ប្តូរប្រធានបទ ឬព្យាយាមលើកទឹកចិត្តកូនៗរបស់ពួកគេ ជាជាងធ្វើឱ្យពួកគេមានអារម្មណ៍សោកសៅ ឬឈឺចាប់។ ប៉ុន្តែនៅពេលពួកគេ រៀនគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ពិបាកៗ កុមារត្រូវការពិនិត្យពិច្ឆ័យនិងការ… Read More »កុំរារាំងកូន ៗ របស់អ្នកមិនឱ្យឆ្លងកាត់អារម្មណ៍ទាំងឡាយ

ឪពុកម្តាយល្អ មិនបាំងកូនពីការឈឺចាប់ទេ

នៅពេលជូលី និងម៉ៃឃើល បានលែងលះគ្នា ពួកគេបារម្ភថាវានឹង ពិបាកពេកសម្រាប់កូនៗរបស់ពួកគេ ក្នុងការទទួលយក។ ដូច្នេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ពួកគេបានធ្វើឱ្យប្រាកដថា មិនមានការផ្លាស់ប្តូរច្រើនទេ។ ម៉ៃឃើលតែងទទួលទានអាហារពេលល្ងាច ជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ និងរាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាក។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជូលី ត្រូវចែករំលែក… Read More »ឪពុកម្តាយល្អ មិនបាំងកូនពីការឈឺចាប់ទេ